BÄTTRE BESLUT
- Vi skapar rätt förutsättningar för er kapitalförvaltning -
KONTAKTA OSS
BÄTTRE BESLUT
- Vi skapar rätt förutsättningar för er kapitalförvaltning -
KONTAKTA OSS
BÄTTRE BESLUT
- Vi skapar rätt förutsättningar för er kapitalförvaltning -
KONTAKTA OSS
BÄTTRE BESLUT
- Vi skapar rätt förutsättningar för er kapitalförvaltning -
KONTAKTA OSS
BÄTTRE BESLUT
- Vi skapar rätt förutsättningar för er kapitalförvaltning -
KONTAKTA OSS
BÄTTRE BESLUT
- Vi skapar rätt förutsättningar för er kapitalförvaltning -
KONTAKTA OSS

FRÅN idé TILL VERKLIGHET

Modern kapitalförvaltning är ett komplext hantverk som kräver kunskap, tid och resurser. Som kapitalägare kan det vara utmanande att på egen hand skapa en väldiversifierad portfölj, utforska och investera i nya tillgångsslag samt löpande följa upp och analysera förvaltningen.

Med en akademisk utgångspunkt, en affärsmodell som ger incitament i linje med kapitalägarens intressen och en djup och bred erfarenhet skapar vi rätt förutsättningar för er kapitalförvaltning.

Pensionskassor/ stiftelser

Företag

Donations- och Forskningsstiftelser

Family Offices

Universitet

Landsting/kommuner

Förbund

Insamlings-organisationer

POOLING

INVESTERA TILLSAMMANS

Genom att investera tillsammans med andra kan du minska kostnaderna väsentligt. Via COINs poolingtjänst öppnar sig även  investeringsmöjligheter som i regel är stängda för mindre institutioner.

ANALYSATORN

ALLT NI BEHÖVER FÖR ATT FÖLJA OCH ANALYSERA ER PORTFÖLJ

Vår webbaserade plattform är en kraftfullt verktyg för att följa, analysera och styra er portfölj mot uppsatta mål och risklimiter.