KOPPLA UPP ER TILL NÄTVERKet

COIN är en ledande aktör för upphandlingar av kapitalförvaltningstjänster på den Nordiska marknaden. Vi arbetar med samtliga tillgångsslag och tjänstelösningar men med särskilt fokus på alternativa tillgångsslag, där kapitalägarens utmaningar typiskt är som störst. COINs upphandlingstjänst har sedan 2005 säkerställt kostnadseffektiv och högkvalitativ förvaltning hos hundratals institutioner.

Genom gemensam upphandling tillsammans med flera kapitalägare kan vi dessutom ytterligare minimera kostnader och även öppna för investeringar som i regel är stängda för mindre institutioner, exempelvis inom alternativa tillgångsslag. 

POOLING

INVESTERA TILLSAMMANS

Genom att investera tillsammans med andra minskar kostnaderna väsentligt. Det öppnar sig även  investeringsmöjligheter som i regel är stängda för mindre investerare.

1 st
Antal Fonder
1 %
Förvaltningskostnad
1
MSEK AuM

CASE

ÅTERFÖRSÄKRINGSRISK

En bra byggsten för att höja den riskjusterade avkastningen är återförsäkringsrisk (catbonds och collateralized reinsurance). Det tyckte även ett antal av våra kunder. Ett problem med tillgångsslaget, liksom i fallet med andra alternativa tillgångsslag, är de höga kostnaderna. Vi genomförde en gemensam upphandling som resulterade i en högkvalitativ förvaltningsslösning till ett pris som normalt förbehålls de allra största institutionella kapitalägarna, även för mindre investerare.