360° UPPFÖLJNING

COIN tillhandahåller rapportverktyg skräddarsydda för varje kunds unika förutsättningar. Vårt digitala verktyg Analysator tillhandahåller relevant, tydlig och pedagogisk uppföljning av portföljen och dess limiter samt även analysverktyg för utvärdering av delportföljer, förvaltare och värdepapper.

COINs rapporteringstjänst klarar samtliga tillgångsslag och värdepapperstyper och är inte låst till någon plattform, depåtjänst eller leverantör av kapitalförvaltningstjänster. 

UPPFÖLJNING / RISKKONTROLL

ALLT NI BEHÖVER FÖR ATT FÖLJA OCH ANALYSERA ER PORTFÖLJ

Vårt webbaserade verktyg Analysator är ett kraftfullt verktyg för att följa, analysera och styra er portfölj mot uppsatta mål.

Viktiga parametrar som kan följas upp och utvärderas med verktyget innefattar vad som driver avkastningen (attributionsanalys), vilka risker som finns i portföljen, limitefterföljelse, etik- & hållbarhetskriterier m.m.